Advertentie
Advertentie

Kamer stelt sociale verkiezingen uit

(tijd) - De Kamer stemde donderdag over het wetsontwerp van minister van Arbeid Miet Smet, dat de sociale verkiezingen met een jaar uitstelt. De stembusslag zal niet in mei van dit jaar plaatsvinden, maar pas in 2000. Het uitstel komt er voornamelijk op verzoek van de werkgeverskoepel VBO. Die wilde vermijden dat de campagne voor de sociale verkiezingen zou samenvallen met de sectorale en bedrijfsonderhandelingen voor de periode 1999-2000. De socialistische vakbond ABVV verzette zich hevig tegen het uitstel, maar tevergeefs.