Kamer stemt over wet deugdelijk bestuur

(tijd) - De plenaire vergadering van de Kamer stemt vandaag over het wetsontwerp voor deugdelijk vennootschapsbestuur (corporate governance). De nieuwe regels moeten zorgen voor meer transparantie in de relaties tussen de bestuursorganen, de aandeelhouders en de commissarissen. Dat moet het vertrouwen van vooral de institutionele beleggers in de Belgische vennootschappen verhogen.