Kamer strijdt tegen armoede ...

(belga) - De kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren het licht op groen gezet voor een urgentieprogramma tegen de armoede. De meerderheid, de PRL en het FDF stemden voor; het Vlaams Blok, de Groenen en het Front National tegen terwijl de VU en de VLD zich onthielden. Het ontwerp voorziet de afschaffing van de wet op de landloperij, de mogelijkheid om leegstaande huizen te vorderen voor het opvangen van daklozen, een groter staatstussenkomst in de bestaansminima voor steden met veel armen en het sluiten van integratiekontrakten tussen jongeren en het OCMW. De VLD en het Vlaams Blok zijn gekant tegen de mogelijkheid om leegstaande panden op te vorderen. Het Vlaams Blok vindt ook dat er te veel rechten komen voor de betrokkenen en dat er te weinig plichten tegenover staan. Agalev kant zich tegen de verplichting om integratiekontrakten te sluiten.