Kamer verbant consultant Deloitte &Touche

(tijd) - De Kamer wil consultant Deloitte & Touche verbieden nog langer voor het parlement te werken. Aanleiding is de doorlichting van de ICT-infrastructuur in de Kamer die vorig jaar door Deloitte werd uitgevoerd. Volgens Jacques Janssens, de directeur-generaal van de quaestuurdiensten,was het rapport een opeenstapeling van gebakken lucht en slogans. Maar niet iedereen deelt die mening. Het rapport legt de vinger op de wonde, stelt Agalev-kamerlid Peter Vanhoutte.