Advertentie
Advertentie

Kamer voor Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde start 'virtueel' bedrijvenloket

ZAVENTEM (tijd) - De Kamer voor Handel en Nijverheid van het arrondissement Halle-Vilvoorde opende als eerste een 'virtueel' loket voor ondernemingen op Internet. De bedrijven die een beroep doen op de dienstverlening van de Kamer kunnen nu een flink deel van de verrichtingen rechtstreeks op Internet afwerken via de website van de Kamer. Dit virtuele loket is de aanloop naar de installatie van een virtueel, enig KMO-loket waaraan wordt gewerkt door de overheid.Sinds begin dit jaar is een Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) opgericht die deel uitmaakt van de diensten van de eerste minister. Een van de eerste doelstellingen van de DAV wordt de oprichting van een enig KMO-loket waar ondernemers alle formaliteiten ineens kunnen afhandelen. Om zo'n loket goed te laten functioneren, is een voorafgaande administratieve vereenvoudiging nodig, vindt de Kamer voor Handel en Nijverheid van Halle-Vilvoorde. De materie is nu immers nog te complex. Uiteindelijk moeten zowel een reëel als een virtueel enig KMO-loket mogelijk worden. Het 'virtuele' loket van de Kamer van Halle-Vilvoorde (te raadplegen via de website http://www.ccihv.be - rubriek virtueel loket) vergemakkelijkt en versnelt, dankzij het gebruik van de informatietechnologie, in aanzienlijke mate de afhandeling van diverse formaliteiten die de Kamer voor rekening van bedrijven uit het arrondissement uitvoert.