Advertentie
Advertentie

Kamer wijzigt wet op de bescherming van verbruiker

(tijd) - De kamer heeft gisteren een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de bescherming van de verbruiker goedgekeurd. Hierdoor wordt de reglementerende bevoegdheid van de overheid uitgebreid. Zo mag de overheid de reklame voor alkoholische dranken verbieden of beperken. Tegelijk wordt het systeem van de administratieve boetes verder uitgebouwd. Dit vereist wel dat de dienst van de eetwareninspektie over meer middelen en mankracht moet kunnen beschikken.