Kamer wil vaart zetten achter hervorming politie en gerecht

(tijd/belga) - Met bijeenkomsten van twee commissies gaf de Kamer dinsdag het officiële startschot voor de bespreking van de Octopus-wetsvoorstellen. De volksvertegenwoordigers willen geen tijd verliezen. Het is de bedoeling dat de teksten die het politielandschap hertekenen midden oktober naar de plenaire vergadering doorgestuurd worden.Voor enkele tientallen volksvertegenwoordigers zit de vakantie er al op. Officieel begint het nieuwe parlementaire jaar pas op 13 oktober met de algemene beleidsverklaring waarmee premier Dehaene de begroting voor 1999 en de overige plannen voor het laatste jaar van de legislatuur zal voorstellen.