Kamer wordt steeds laatste sluis bij nationaliteitsverwerving

(tijd) - Als een door de regering ingediend amendement ook wet wordt, zal de ambtenaar van burgerlijke stand het startpunt en de Kamer de laatste sluis worden bij elk van de drie procedures voor het verwerven van de Belgische nationaliteit. Een verzoek tot naturalisatie zal altijd gepaard moeten gaan met een plechtige verklaring dat men de Belgische wetten zal naleven, maar naar de door de CVP gewenste vragenlijst wordt in de wetteksten niet expliciet verwezen.Dat blijkt uit het regeringsamendement op een PRL-wetsvoorstel voor de versoepeling van de naturalisatieprocedure dat de ministerraad vrijdag goedkeurde. De goedkeuring van dat wetsvoorstel was een van de voorwaarden die de Franstalige liberalen stelden voor hun steun aan de invoering van het EU-stemrecht. Vanuit CVP-hoek werd daarop gerepliceerd dat een administratieve vereenvoudiging van de procedure mogelijk was, maar dat een versoepeling van de voorwaarden uitgesloten was. Het amendement is de vrucht van het overleg over dit netelige punt tussen de meerderheid en de Franstalige liberalen.