Kamer zet licht op groen voor MOX-brandstof in kerncentrales

(tijd) - De kamerkommissie voor het bedrijfsleven heeft gisteren meerderheid tegen oppossitie een voorstel van resolutie goedgekeurd waardoor MOX-brandstof in de Belgische kerncentrales kan gebruikt worden. Hiermee volgt de kommissie het standpunt van de meerderheid. Over de toekomst van opwerking is geen definitieve beslissing genomen. Over twee weken moet de plenaire vergadering dit standpunt nog bekrachtigen.