Advertentie
Advertentie

Kamercommissie Naturalisaties onder vuur

(tijd) - De werking van de kamercommissie voor de Naturalisaties en haar voorzitter Claude Eerdekens (PS) zijn niet onomstreden. In de praktijk kunnen de commissieleden autonoom over een aantal dossiers beslissen. De goedkeuring van hun adviezen door de plenaire Kamer is een formaliteit. Opmerkelijk is dat de commissieleden hun beslissingen niet moeten motiveren, zelfs niet wanneer ze de adviezen van het parket en de staatsveiligheid niet volgen.