Advertentie
Advertentie

Kamercommissie wil nog 10.000 pagina's inkijken

(tijd) - De bijzondere kamercommissie die zich moet uitspreken over de inbeschuldigingstelling van Guy Coëme in de Dassault-affaire, stelde gisteren een lijst op van documenten uit het gerechtelijk dossier die ze wil consulteren. Het gaat om zo'n 10.000 pagina's tekst. Vooral de socialistische commissieleden hadden erop aangedrongen kennis te kunnen nemen van elementen à charge én à décharge van de ex-minister. Alleen op die manier is een eerlijk oordeel over de betrokkenheid van Coëme mogelijk, zo werd gesteld. De inbeschuldigingstelling van ex-minister van Defensie Guy Coëme in de Dassault-affaire leek aanvankelijk een eenvoudige klus te worden, het bewijsmateriaal in het dossier was immers overvloedig. Nu staat vast dat de speciale kamercommissie die zich over de zaak buigt, nog twee weken nodig heeft om een advies te formuleren. Vooral de socialistische leden van de commissie willen hun werk grondig doen. De ervaring heeft aangetoond dat de dossiers die het gerecht tegen een (ex-)minister samenstelt, niet altijd even sterk en nauwkeurig zijn, zo was gisteren te horen in de wandelgangen van het parlement. Denk maar aan het vermeende pedofilieschandaal rond vice-premier Elio di Rupo (PS). Over de kwaliteit van het dossier dat procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Eliane Liekendael over Guy Coëme heeft opgesteld, waren de meningen in de kamercommissie verdeeld. De socialisten sloten zich aan bij de kritiek die de ex-minister zelf woensdag uitte dat het dossier 'onvolledig en partijdig' is en bovendien grove onnauwkeurigheden bevat.