Kamerkommissie buigt zich over drie abortusvoorstellen

(tijd) - Vandaag start in de kamerkommissie voor justitie achter gesloten deuren de inhoudelijke diskussie over abortus. In totaal liggen er drie wetsvoorstellen op tafel, m.n. het ontwerp Herman-Michielsens dat reeds in de Senaat werd goedgekeurd, een voorstel van de CVP en een VU- voorstel. De PSC heeft een aantal amendementen op het ontwerp Michielsens ingediend. Opvallend is dat ook een aantal PRL-leden dit ontwerp willen amenderen.