Kamerkommissie keurt abortusontwerp goed

BRUSSEL (belga) - De kamerkommissie van justitie heeft gisteren het wetsontwerp over de gedeeltelijke liberalizering van abortus met 14 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen goedgekeurd. CVP en PSC stemden tegen en de Volksunie onthield zich. Het kernartikel 2 werd goedgekeurd met 14 stemmen tegen 9. CVP, PSC en Volksunie stemden tegen. Na afloop van de stemming verklaarde CVP-voorzitter Van Rompuy dat zijn partij nog de enige etische oppositie uitmaakt in dit land. Maar het abortusdossier is zo delikaat dat de CVP niet aanstuurt op verkiezingen daarover.