Kamerkommissie over defensiebegroting

BRUSSEL (belga) - De kamerkommissie voor defensie heeft twee aanpassingen van de begroting voor 1991 goedgekeurd. Het gaat om 3 miljard vastleggingen voor de modernizering van de F-16 en 840,9 miljoen kosten die tijdens de Golf-oorlog werden gemaakt. Dergelijke wetsontwerpen zijn nodig wanneer in de loop van het jaar uitgaven worden goedgekeurd waarmee tijdens het opstellen van de begroting geen rekening werd gehouden.