Advertentie
Advertentie

Kamerkommissie vraagt beperking aantal ministers

(tijd) - De kamerkommissie voor de herziening van de grondwet heeft gisteren een resolutie goedgekeurd waarin de regering gevraagd wordt na de volgende verkiezingen het aantal ministers te beperken tot 12 en het aantal staatssekretarissen tot 6. Opvallend was dat enkel de Nederlandstalige kommissieleden voor de resolutie stemden. De Franstalige leden hadden voor de stemming de vergadering verlaten.