Kamerleden en senatoren zijn hun parlementaire onschendbaarheid kwijt

(tijd) - In het Staatsblad verscheen gisteren de verklaring tot herziening van de grondwet. Daardoor is het parlement officieel ontbonden en verliezen alle parlementsleden hun onschendbaarheid. Het gerecht kan hen nu zonder enig probleem horen. Het Staatsblad bevatte tevens nog een KB dat de verkiezingsdatum vastlegt op 21 mei. De nieuwe Kamer zal op 8 juni worden geïnstalleerd.Met de publikatie van de verklaring tot herziening van de grondwet zijn niet alleen de Senaat en de Kamer, maar ook de regionale raden ontbonden. De leden van gewestelijke raden maken immers nog deel uit van het nationale parlement. Het zal echter de laatste keer zijn dat de verkiezingen voor de raden en het federale parlement samenvallen. Op 21 mei komt er immers een einde aan het dubbel mandaat. De raden zullen dan rechtstreeks worden verkozen. De Brusselse hoofdstedelijke raad vormt een uitzondering omdat hij reeds rechtstreeks is samengesteld. Deze raad is dus niet ontbonden, maar zal in de praktijk niet meer vergaderen. Op 21 mei wordt ook de Brusselse raad opnieuw samengesteld.