Kamerleden leveren voorspelbare uitputtingsslag over kaderwetten

(tijd) - Een tot na middernacht durende uitputtingsslag in de Kamer heeft vooral voorspelbare standpunten opgeleverd over het regeringsplan om de 'grote dossiers' via kaderwetten te regelen. De VLD probeerde de regering vooral op haar fiscale flank te treffen, maar werd zelf door de andere oppositie-partijen onder de neus gewreven dat ze allesbehalve consequent was in haar verzet tegen de 'nieuwe volmachten'.De oppositiepartijen namen het niet dat premier Dehaene na 300 dagen dralen nu het parlement wil buiten spel zetten omdat zijn regering in tijdnood zit. De liberalen hekelden daarbij ook het feit dat de regering nieuwe belastingen voorbereidt - wat door de meerderheidspartijen op geen enkel moment werd ontkend. De CVP specificeerde zelfs dat de fiscale stop die de partij voorstaat niet betekent dat fiscale hervormingen of zelfs verhogingen onmogelijk zijn. De christen-democraten verbinden zich er alleen toe dat de totale fiscale druk op het einde van de legislatuur niet hoger zal zijn als hij vandaag is. De VLD kondigde aan dat dat zich met hand en tand tegen 'een fiscale volmachtenwet' te zullen verzetten. De fractieleiders van de meerderheidspartijen verklaarden te kunnen instemmen met het principe van de kaderwetten, op voorwaarde dat de regering zich aan een timing houdt en de krachtlijnen van de geplande hervormingen in het parlement toelicht. Het is nu al zeker dat de Kamer maandag meerderheid tegen oppositie haar vertrouwen in de regering zal bevestigen.