Advertentie
Advertentie

Kamers van Handel en Nijverheid zetten elektronische formulierenwinkel op het Net

De Belgische Kamers voor Handel en Nijverheid openden een complete formulierenwinkel op Internet. In een eerste testfaze kunnen bedrijven die lid van een Kamer voor Handel en Nijverheid zijn tot eind dit jaar gratis gebruik maken van deze nieuwe dienstverlening. Daarna kunnen zowel bedrijven die lid zijn van een Kamer voor Handel en Nijverheid als niet-leden, tegen een bescheiden abonnementsprijs alle mogelijke formulieren van het Internet plukken. Dat zijn zowel officiële formulieren als commerciële formulieren. De gebruikers krijgen de garantie dat de elektronische formulieren van onberispelijke technische kwaliteit zijn en ook juridisch up to date zijn. Naarmate het virtuele loket ingang vindt, zullen steeds meer elektronisch aangemaakte formulieren ook elektronisch verwerkt worden door de bevoegde overheidsadministraties en instellingen.