Kamers van Kempen en Midden-Brabant zijn al lang geen onbekenden meer voor elkaar

'Beide Kamers zijn zich reeds langer bewust van het feit dat een vruchtbare samenwerking haalbaar is.' Dat zegde voorzitter Stijnen al meer dan een jaar geleden bij de instelling van het samenwerkingsplatform van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant. Zijn Nederlandse collega Melis was even ingenomen met die geformaliseerde krachtenbundeling. 'De voortzetting van wat al tien jaar informeel goed werkte', licht kamerdirecteur Roefs in Turnhout toe. VEEL JAREN al waren er contacten en vormen van samenwerking tussen de onderscheiden kamers met hun zetels in Tilburg en Kasterlee. Die gemeente was lang de zetel van de Kempense Kamer, gelegen tussen Turnhout waar we Guy Roefs nu ontmoeten in het Bedrijvencentrum en Geel waar de Kamer thans gehuisvest is.