Kamervoorzitter veegt Patrick Moriau de mantel uit

(tijd) - In de Kamer heerste gisteren grote beroering over het boek 'Les cahiers d'un commissaire' dat PS-kamerlid Patrick Moriau over de werkzaamheden in de commissie-Dutroux heeft geschreven. Voorzitter Langendries gaf Moriau (die afwezig was) in de plenaire vergadering een zware reprimande voor het feit dat hij informatie uit besloten hoorzittingen van de onderzoekscommissie publiceert. De fractievoorzitters werken tegen eind volgende week een reglement uit dat bij deontologische overtredingen sancties mogelijk maakt. 'Schade werd berokkend aan deze instelling. Schade werd berokkend aan de goede werking van de onderzoekscommissies, in het bijzonder aan die van de commissie-Dutroux en dit op een sleutelmoment van haar werkzaamheden'. Kamervoorzitter Langendries haalde gisteren zwaar uit naar PS-kamerlid Patrick Moriau. Vandaag verschijnt van Moriau 'Les cahiers d'un commissaire', een persoonlijk verslag over de werkzaamheden van de commissie-Dutroux waarvan hij tot voor kort lid was.