Kan de Fed deflatie voorkomen ?

Geld is altijd iets 'tastbaars' geweest, een ruilmiddel dat werd gekozen door de mens. Het kan gaan van tabak en zeeschelpen over koper tot goud. Oorspronkelijk was krediet het recht om dit 'tastbaar iets' te verwerven, ofwel door een bewijs van eigendom, ofwel door het te lenen. Ongeveer 300 jaar geleden is bij een Engelse financier het idee ontstaan om een nationale centrale bank op te richten. Dit soort instellingen heeft in de loop der jaren het gebruik van krediet als betaalmiddel ondersteund, en zelfs aangemoedigd.