Kan doemdenken tot wijsheid leiden?

Het septembernummer van Le Monde Diplomatique heeft als hoofdthema 'Désordres'. Meervoud. In tweeëndertig ruimbemeten pagina's wordt uitleg verschaft over zowat alles wat er fout gaat in Frankrijk en in de wereld. Althans, over veel, gaande van Servië, India, Algerije, tot de oprukkende armoede in Europa. Het blad kan worden gelezen als een nooit eindigend vervolg op het nieuwe boek 'Globalisering en chaos' van redactiedirecteur Ignacio Ramonet.