Advertentie
Advertentie

Kan het alleen maar slechter?

Toch mijn beste wensen voor een gelukkig Nieuwjaar. Daarbij denken we in de eerste plaats aan een goede gezondheid. En de kunst om gelukkig te zijn... ook bij een dalende beurs. Daarbij laten we in het midden of we het, wat de beurs betreft, over het jaar 2000 of het jaar 2001 hebben. Want alleen naïevelingen kunnen geloven dat Alan Greenspan in zijn eentje ons dit jaar allemaal op winst kan brengen.We appreciëren natuurlijk met u dat hij niet tot het einde van de maand gewacht heeft om de rente met 0,5 procent te verlagen. Toen we woensdagavond, als gevolg van die renteverlaging, voor bepaalde Nasdaq-aandelen koersstijgingen zagen van 25 tot 35 procent, dan kunnen we maar besluiten dat de beurs niet voor hartlijders is. Maar zulke koersstijgingen veranderen niet veel aan de onderliggende winstverwachtingen en, zoals deze krant donderdag terecht opmerkte, zullen uiteindelijk de resultaten de koersevolutie bepalen. Het is dus uitkijken naar de publicatie van de resultaten voor 2000 en de commentaren die de sluier van 2001 enigszins oplichten. We verwedden er heel wat op dat het psychologische klimaat nog een hele tijd ongunstig kan bijven. Koersen die opveren, zullen aangegrepen worden om alsnog te verkopen, zeker als de noteringen weer in de nabijheid van de aankoopkoersen zouden komen.Een beurs voor day-traders die profiteren van de forse koersschommelingen? Een beurs voor speculanten die van de volatiliteit hun werkterrein maken? Waar zijn er nog beleggingsmogelijkheden voor de goede huisvader of de goede huismoeder? Kennelijk niet in België, zouden we kunnen zeggen, als nu weer Interbrew zwaar afgestraft wordt. We waren nog zo blij dat we genuanceerder geschreven hadden naar aanleiding van de beursintroductie, op een ogenblik dat iedereen in ons land (uiterst) negatief was. Wie toch intekende, had op korte termijn een winst van 13,6 procent. Het bleek een vogel in de lucht te zijn, maar tegenover de introductieprijs is het geen verlies van 25 procent maar van 8,5 procent. Met uiteraard de vraag of een koers rond 28 euro een aankoopniveau is. Goed om te weten is wel dat met die koersdaling de beurskapitalisatie met een groter bedrag daalde dan de prijs die voor Bass betaald werd. Niet te verwonderen dat er ook kopers waren. We hadden het eerder over een degelijk management. Daar kunnen ze nu het bewijs van leveren: hoe kunnen ze van een crisissituatie een opportuniteit maken? Bij al het leedvermaak moet de zienswijze van de niet-chauvinistische The Financial Times een hart onder de riem zijn als ze stelden dat de verplichting te verkopen onredelijk is.Maar meteen leggen we een verband met de hernieuwde koersval van Real Software en Ubizen. Het slechte nieuws van Interbrew werd in beide aandelen begroet door grote verkoopvolumes. Daarmee blijken veel buitenlandse institutionelen nog altijd met hun voeten te stemmen. Weg met Belgische aandelen! Om het even welke! Langs verschillende kanten wordt nog zout in de wonde gestrooid met de verwachting dat de Belgische pensioenfondsen klaarstaan om op hun beurt massaal Belgische aandelen te dumpen, zodra ze daar wettelijk de toelating voor krijgen.Genoeg argumenten om aan de kant te blijven staan? We horen wel dat spaarders die gretig ingetekend hebben op allerlei fondsen toen ze veel duurder stonden, nu geneigd zijn om te verkopen omdat het nu allemaal tegen een lagere prijs buiten kan. Wij stellen de vraag of de aandelen die we nu het best zouden kopen al niet in onze portefeuille zitten. Het is niet dat we tegen beter weten in een goedkoper gemiddelde willen maken. Maar het is nu eenmaal de nieuwjaarsperiode: een tijdstip voor een evaluatie: wat houden we? Wat verkopen we? Wat komt voor een aankoop in aanmerking? Alleszins moet men met internationale technologiewaarden voorzichtig blijven.Voor aankopen is er volgens ons nog meer dan tijd genoeg. Dat belet niet dat koerswinstverhoudingen van 6 of 8 in een aantal Belgische aandelen er op het eerste gezicht aanlokkelijk beginnen uit te zien. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van geduld uitoefenen. Beleggen heeft de jongste tijd te veel met mode te maken: de mode van nieuwe markten, de mode van de TMT-aandelen, de mode van sectorrotatie enz. Niet het minst de mode om van value-aandelen over te stappen naar groeiaandelen... en omgekeerd.Lezers hebben daarbij graag concrete voorbeelden. Dan wordt het natuurlijk moeilijker. Zal Real Software het redden? Wie daarin gelooft, moet eens uitrekenen wat de automatisch converteerbare obligaties ondertussen aan rente kunnen opbrengen. Wat heeft Sioen verkeerd gedaan om zo afgestraft te worden en op welk niveau wordt het te gortig om een aankoop nog uit te stellen? Profiteert Photo Hall onvoldoende van de hype rond multimedia, digitale fotografie en ander technisch vernuft om een koerswinstverhouding rond 9 normaal te vinden? Meer dan ooit is het nuttig naar de boekwaarde en de samenstelling van de balans te kijken. Bij Fountain bevat die veel lucht en nog meer schulden, maar wordt er bij de koersbepaling geen rekening meer gehouden met de cashflow? Voor Barco New zagen we al ergens een verwachte koerswinstverhouding van 13. Moet dat nog minder zijn om een aankoop te kunnen verantwoorden? Om niet te spreken van BarcoNet dat in enkele maanden tijd praktisch halveerde zonder negatief nieuws, tenzij het introductieniveau wat te optimistisch was voor de marktsituatie in de technologie? Enzovoort, enzovoort.Daarmee hebben we nog alleen maar groeiaandelen genoemd die noteren tegen koerswinstverhoudingen die men eventueel zou kunnen goedpraten voor value-aandelen die teren op hun verleden. Natuurlijk moet de vraag worden gesteld of de economie de komende maanden vierkant zal draaien. Mocht dat het geval worden, dan moet de rente in euroland naar omlaag. Hoewel er ondertussen van de Belgische OLOs al bijna 10 procent af is, van 5,75 procent naar 5,10 procent, zien we nog geen effect op de koers van Electrabel die rond 240 euro blijft hangen. Aan het nieuws van de sterk gestegen omzet hadden de beleggers kennelijk geen boodschap. Dan maar snel winst en dividend meedelen.Voorts kunnen we de aandacht vestigen op een aantal holdings en portefeuillemaatschappijen die (te) sterk onder hun intrinsieke waarde noteren. Er zijn traditioneel de aandelen uit de groep Frère (NPM, Electrafina en GBL) en de groep Boël (Sofina, Henex, Charleroi en Moustier). Er zijn er nog andere die bekeken kunnen worden met de GIMV op kop, om maar te zwijgen van Almanij als onrechtstreekse belegging in KBC.Kortom, we moeten het niet in het buitenland zoeken als we goedkoop willen kopen. Ons haasten is zeker voorbarig. Het kan nog slechter vooraleer het beter wordt. Goedkope limieten in de markt plaatsen, kan een eerste stap zijn. Met goedkoop bedoelen we wel degelijk een stuk onder de huidige prijzen. Men kan nooit weten of bepaalde beleggers de pedalen verliezen, of bepaalde beleggingsfondsen gedwongen worden te verkopen omdat fondsbezitters hun verlies willen nemen. In de komende dagen mogen we de eerste indicaties verwachten in verband met de resultaten van 2000. Een omzetcijfer voor industriële en commerciële aandelen moet gemakkelijk te geven zijn. Holdings en portefeuillemaatschappijen kunnen uitpakken met de intrinsieke waarde op 31 december. En als het enigszins kan: waarom niet zo snel mogelijk een eerste indicatie over de verwachte winst? Per slot van rekening wordt een koers ook sterk bepaald door snelle en degelijke informatie die het risico vermindert. RVdE