Kan nieuwe aandeelhouder doen alsof zijn neus bloedt?

(tijd) - Aandelen kunnen niet steeds zomaar verkocht worden of overgedragen aan anderen, ook al zijn het aandelen aan toonder. In de statuten kan immers staan dat de andere aandeelhouders een voorkeurrecht hebben op de aandelen van hun kollega-aandeelhouders. Soms bestaan er aparte overeenkomsten tussen aandeelhouders die de overdraagbaarheid van aandelen beperken. Desondanks blijft de vraag wat er gebeurt als een nieuwe aandeelhouder de beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen bewust of onbewust aan zijn laars lapt? Je kan de zaak ook omgekeerd bekijken. Stel dat u morgen een pakket aandelen van een naamloze vennootschap koopt. Normaal hoeft u zich geen zorgen te maken. De vrije overdraagbaarheid van de aandelen is een wezenlijk kenmerk van de NV. Het gaat om een kapitaalvennootschap waarbij de aandeelhouders vaak anoniem blijven. Dat komt niet omdat ze het daglicht schuwen. Het princiep is dat de persoonlijkheid van de aandeelhouder niet essentieel is bij een NV. Hij moet zich dus te allen tijde kunnen terugtrekken uit de vennootschap, zo staat te lezen in de memorie van toelichting van de wet van 18 juli 1991.