Advertentie
Advertentie

Kan uw computer het jaar 2000 verwerken?

(tijd) - U staat er ongetwijfeld nog niet bij stil, maar over iets meer dan vier jaar stappen wij een nieuwe eeuw binnen. Een reden om eens extra de bloemetjes buiten te zetten, dat zeker, maar heeft U er ook al eens over nagedacht dat op 1 januari 2000 alle telmechanismen tilt zullen slaan? Allemaal zijn ze immers ingesteld op het jaar 19.., maar bij de eeuwwisseling valt dat prefix weg en moet het vervangen worden door 20.. En wat zal uw computer dan doen met al zijn software waarin het oude prefix ingebakken zit?Het pleit voor Dun & Bradstreet Software, de computerdochter van Dun & Bradstreet Corporation, dat ze hiervoor nu al aandacht heeft. Het softwarebedrijf heeft immers tijdig de problemen onderkend die de eeuwwisseling voor de informatica van een onderneming zal meebrengen. 'Uit hoofde van onze afkomst denken wij dan op de eerste plaats aan de mainframes waarop enorme programma's draaien met vaak miljoenen lijnen code', legt Paul Hofland van D&B Software uit. 'De problemen die hier zullen ontstaan bij de eeuwwisseling, zijn complexer dan de meeste mensen vermoeden. Om te beginnen gaat het hier vaak om programma's die vele jaren geleden geschreven zijn, en dat betekent meer dan eens dat de programmeurs die ze ontwikkeld hebben, al lang niet meer in de onderneming werkzaam zijn. Dergelijke software gaan aanpassen kan dan ook enorme inspanningen vergen. De Gartner Group heeft o.m. berekend dat één lijn code aanpassen gemiddeld een dollar kost. Als je dan weet dat een middelgroot bedrijf toch ettelijke programma's draaien heeft met een paar miljoen lijnen kode, dan begrijp je wel dat dit al snel een bijzonder dure aangelegenheid kan worden'.