Advertentie
Advertentie

Kan VZW onderworpen worden aan vennootschapsbelasting?

Een vennootschap betaalt op haar winsten een dure belasting. Een vereniging zonder winstoogmerk is slechts op een aantal specifieke inkomsten belastbaar tegen een zo goed als altijd voordelig tarief. In niet weinig gevallen moet zij echter op haar batig saldo geen enkele belasting betalen. Dat zet een aantal ondernemers er toe aan in plaats van een vennootschap, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten. Maar als de vereniging in feite een onderneming is of verrichtingen van winstgevende aard stelt, kan de fiscus toch de dure vennootschapsbelasting opeisen.Een vereniging zonder winstoogmerk is in principe onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Dat betekent dat de vereniging in de praktijk veelal geen inkomstenbelastingen zal betalen. In de rechtspersonenbelasting is immers maar een zeer beperkt aantal inkomsten belastbaar. De belastbare basis wordt beperkt tot een aantal precies gedefinieerde inkomsten (art. 221 en 223 W.I.B. 1992) waarbij telkens een afzonderlijk tarief geldt. Een VZW is belastbaar op: het kadastraal inkomen van in België gelegen niet-verhuurde onroerende goederen (belasting gelijk aan de onroerende voorheffing), inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (belasting gelijk aan de roerende voorheffing), bepaalde diverse inkomsten zoals inkomsten verkregen uit onderverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen (15 procent), inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen (20 procent), inkomsten van sommige in België gelegen en verhuurde onroerende goederen (20 procent), bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal (20 procent), kosten van werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom of vroegtijdige dood en pensioenen die niet voldoen aan de zogenaamde 80-procentgrens (39 procent), niet-verantwoorde kosten door een individuele fiche en een samenvattende opgave (300 procent), bepaalde meerwaarden op in België gelegen ongebouwde onroerende goederen die binnen de acht jaar na hun verwerving worden verwezenlijkt (33 of 16,5 procent), bepaalde meerwaarden op belangrijke deelnemingen (16,5 procent) en meerwaarden op in België gelegen gebouwde onroerende goederen die binnen de vijf jaar na de datum van verkrijging worden vervreemd (16,5 procent). De opgegeven tarieven dienen verhoogd te worden met 2 procent (art. 463bis, p. 1, 1 W.I.B. 1992). Maar voor zover de vereniging inkomsten zou halen uit andere bronnen dan diegene die opgesomd worden, moet daar géén belasting op betaald worden. In de wetenschap dat de vennootschapsbelasting in beginsel 40,17 procent bedraagt, is dat een flink voordeel.