Kanaaltunnel weer nachtmerrie voor bankiers?

(tijd/reuter) - Het Frans-Brits consortium dat de tunnel tussen Frankrijk en Engeland bouwt moet de komende weken een syndikaat van meer dan 200 banken ervan overtuigen de kredietlijnen open te houden. Eurotunnel vreest binnenkort niet langer te kunnen voldoen aan alle voorwaarden opgesomd in het akkoord met de banken.