Advertentie
Advertentie

Kandidaat voor een herwaardering

Het Nederlandse chemiebedrijf DSM dat wereldwijd tot de top-20 behoort, stelde zowat een jaar geleden zijn Vision 2005 programma voor. Daarin stelde het zich als doel de omzet te verhogen met 25 procent, rekening houdend met het afstoten van de petrochemische divisie, de marktkapitalisatie te verdubbelen en het belang van specialiteiten (specialty chemicals) in de omzet te verhogen tot 80 procent. De achterliggende bedoeling was het bedrijf minder conjunctuurgevoelig te maken, waardoor het aandeel ook een hogere koerswinstverhouding zou verdienen. Een van de beloftevolle afdelingen, de performance materials, liet het in het derde kwartaal van dit jaar echter behoorlijk afweten. Met een terugval van de omzet met 18 procent boekte deze afdeling de sterkste achteruitgang van de drie grote afdelingen: Life Science Products, Performance Materials en Petrochemie & Industriële Chemie. Op materialen zoals Dyneema, een qua performantie met Kevlar vergelijkbare vezel, en de synthetische rubber EPDM wordt nochtans gerekend om de sterke groei van deze afdeling te verzekeren. Maar producten zoals Desotech, een coating voor optische vezels, zijn natuurlijk ook niet ongevoelig voor de terugval in de economische activiteit. De sterkste groei was er in de Life Science Products. De afdeling die ook het voorheen beursgenoteerde Gist Brocades omvat, kende in het derde kwartaal een omzetgroei van 19 procent. Naast penicilline, dat effectief is tegen de miltvuurbacterie, worden in deze afdeling tevens voedingsbestanddelen en fijnchemicaliën geproduceerd. De voedingsbestanddelen vinden hun afzet vooral in de zuivel- en drankensector. Deze activiteit groeit zeer snel, met hoge marges.Petrochemie & Industriële Chemie, de grootste afdeling tot op heden, boekte een achteruitgang van de omzet met 12 procent in het derde kwartaal en een sterker dan proportionele winstdaling met 40 procent. Het is duidelijk dat dit de meest cyclische activiteit is, vandaar dat DSM deze activiteit wil afstoten. Deze afdeling, waar polymeren als polyethyleen en polypropyleen geproduceerd worden, is erg gevoelig aan fluctuaties in de olieprijs waardoor de afdeling de jongste maanden een aanzienlijk risico loopt op haar voorraden. Schommelingen van de olieprijs, zowel naar boven als naar beneden, kunnen de marges onder druk zetten. De industriële chemie, die DSM niet wenst af te stoten, is minder cyclisch en produceert onder andere melamine en andere coatings voor het bekleden van meubelpanelen en de aanmaak van MDF.Op operationeel niveau lagen de derdekwartaalresultaten in lijn met de verwachtingen, hoewel de nettoresultaten zowat 15 procent boven de verwachtingen lagen door een lagere belastingvoet. Voor de komende maanden is het management erg negatief, mede door de overcapaciteit in de petrochemie en de zwakke vooruitzichten voor de automobielsector die een belangrijke afzetmarkt is voor de Performance Materials. De afdeling Life Science Products daarentegen zou sterk moeten blijven groeien, maar kan de komende maanden de negatieve trend in de andere afdelingen niet compenseren. Indien DSM er echter in slaagt de petrochemische activiteiten tegen een goede prijs te verkopen, zal de markt hier ongetwijfeld positief op reageren. Het minder cyclische karakter van de activiteiten moet zorgen voor een rerating van de koerswinstverhouding van de huidige negen naar hogere niveaus, in lijn met soortgenoten als BASF. De jongste dagen circuleren geruchten als zou DSM in onderhandeling zijn met ExxonMobil. Ook waren er geruchten over interesse van DSM voor de overname van het Franse chemiebedrijf Rhodia, maar het bedrijf ontkende dat het hieromtrent gesprekken voerde. Even belangrijk als het goed verkopen van de petrochemische activiteiten is immers de goede aanwending van deze financiële middelen bij een overname. Zuiver operationeel is er op korte termijn bijgevolg weinig koerspotentieel, integendeel. Nieuws over de afsplitsing van de petrochemie en het hoge dividendrendement moeten echter een bodem onder de koers leggen. Vorig jaar betaalde DSM bruto 1,82 euro dividend aan zijn aandeelhouders, wat bij een onveranderd dividend neerkomt op een rendement van 5,2 procent op een koers van 35 euro. De financiële toestand van het bedrijf is gezond zodat de kans op een wijziging in het dividendbeleid klein is. Wie bijgevolg gelooft in een economische heropleving in de loop van volgend jaar, vindt in DSM cyclische kwaliteiten die hiervan zullen profiteren gecombineerd met een hoog dividendrendement dat voor de nodige ondersteuning zorgt. TB