Kandidatuur Oscar Export '91

(tijd) - De Oscars voor de Export zullen ook over 1991 uitgereikt worden. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet uiterlijk voor 4 september 1991 zijn kandidatuur indienen bij de Belgische Dienst Buitenlandse Handel (BDBH). Bedrijven uit de sektoren verbruiksgoederen, uitrusting, land- en tuinbouw en visserij, diensten en handelsondernemingen komen in aanmerking. Deelneming is kosteloos.