Kans op "besmetting' hangt boven elke producent

(tijd) - De terugname van vier miljoen Jupiler-flessen door Interbrew is niet zo uitzonderlijk als men denkt. Als een bedrijf tot de konklusie komt dat er iets mis is gelopen met zijn produkt of met de verpakking, is de manier en de snelheid waarmee het reageert vaak bepalend voor het lange-termijneffekt, variërend van het verdwijnen van produkt of bedrijf tot het winnen aan marktaandeel of imago. Voor de marketing-jongens is er dan ook werk aan de winkel.