Advertentie
Advertentie

Kans op ruimere consensus resolutie staatshervorming slinkt met het uur

(tijd) - De mogelijkheid dat in het Vlaams Parlement toch nog een ruimere meerderheid wordt gevonden voor de 'krachtlijnen voor de verdere staatshervorming' werd maandag uiterst klein geacht. Na de fractievergaderingen van deze ochtend moet duidelijk worden of het plenaire debat over het CVP-VLD-VU-voorstel van resolutie, dat voor woensdag geagendeerd is, op de valreep wordt uitgesteld, in een ultieme poging alsnog de vijf democratische partijen achter één tekst te krijgen. Als er geen uitstel komt, zal het debat vooral verdeeldheid in het Vlaamse kamp reveleren; en dat was niet meteen de bedoeling van drie jaar discussie.Het Vlaams Parlement bespreekt woensdag vanaf 9 uur het voorstel van resolutie 'betreffende de krachtlijnen van Vlaanderen inzake de volgende staatshervorming'. Het is de samenvatting van de 14 tussentijdse nota's met besluiten, die de commissie-Staatshervorming trok uit de bespreking van de 'Schrikkelnota' van de Vlaamse regering met ideeën voor de uitdieping en verruiming van de Vlaamse autonomie.