Kantoor naast station

Nieuwe kantoren worden het best in de buurt van treinstations of andere knooppunten van openbaar vervoer opgetrokken. Dat is de mening van Dirk van Mechelen, de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening (VLD). Met dit antwoord, dat hij donderdag in het Vlaams Parlement gaf op een vraag van Johan Malcorps (Agalev), maakt de minister duidelijk dat de Vlaamse overheid een duurzaam kantoorontwikkelingsbeleid wil voeren. Nieuwe kantoren kunnen niet zomaar in het wilde weg worden gebouwd. De realisatie van kantoren gebeurt het best in stedelijke gebieden in de nabijheid van knooppunten van openbaar vervoer. Het locatiebeleid gaat uit van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en een bijkomende studie waar de vastgoedsector zeer nauw bij werd betrokken. Ook bij vroegere gewestplanwijzingen is daar al rekening mee gehouden. Maar behalve regelgeving gelooft Van Mechelen sterk in overleg. De autonome ontwikkeling vanuit de markt is kenmerkend voor de vastgoedsector. De goede dialoog met de kantoormarkt heeft er volgens de minister toe geleid dat deze sector steeds meer interesse krijgt voor stedelijke locaties die tot voor kort minder aantrekkelijk leken. Nieuwe kantoren in Antwerpen moeten volgens de minister passen in het Masterplan Mobiliteit. Er zijn meerdere knooppunten van openbaar vervoer in de stad die in aanmerking komen.