Kantoorbouw rond Brussels Zuidstation van start

De komst van de HST naar België impliceert een aanzienlijke vernieuwing en verbetering van de bestaande infrastructuur. Daartoe behoort onder meer het Brussels Zuidstation. Reeds lang voor de HST Brussel binnenspoorde hadden zowel de NMBS als een aantal privé-groepen, in casu alle grote Brusselse bouwgroepen, de potentialiteit van het station onderkend. Beide partijen hadden hun bakens uitgezet met het oog een aantal grootse projecten op te zetten. Toch zou niet alles even vlot verlopen als de plannenmakers beoogden. Het gevolg is dat nu in allerijl op verschillende fronten tegelijk moet worden gewerkt, licht Herwig Persoons, directeur van Eurostation, toe. Eurostation is het vastgoedfiliaal binnen de NMBS.