Kantoorindex Jones Lang LaSalle klimt

BRUSSEL (tijd) - De Europese kantoorindex van de vastgoedspecialist Jones Lang LaSalle (JLL) is dit jaar met 0,13 procent gestegen tot 316 punten. Vincent Querton, de algemeen directeur van JLL in Brussel, kon moeilijk juichen bij de voorstelling van de index, maar was toch tevreden dat er nog een bescheiden klim was in de moeilijke Europese economische context. De Europese Kantoorindex (EOI) verschijnt als bijlage in deze krant.

De EOI is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende onderzoeksafdelingen van JLL in Europa. Hij geeft een volledig beeld van de trends en de prestaties van de markt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke en internationaal gehanteerde criteria, zoals de huurprijzen op toplocaties, gemiddelde huurprijzen of rendementen.

In de EOI wordt nader ingegaan op de historiek van de verschillende Europese kantoormarkten. De dynamiek van deze markten is een erg complexe aangelegenheid. De toestand van de geglobaliseerde economie, de financiële gezondheid van Europa en haar ondernemingen, het niveau van de rente, de demografie, de economische groei en de werkloosheidsgraad zijn allemaal factoren die rechtstreeks een diepgaande impact op de vastgoedmarkt hebben, lichtte Querton toe bij de voorstelling van de index in de gebouwen van Belgacom in de Brusselse Ruimte Noord.

Hij stelde dat ook de dreiging van het terrorisme steeds meer aan invloed wint. Ook dat beïnvloedt het gedrag van de inwoners van de steden. Tot slot blijven factoren als de geleidelijke kapitaalverschuiving van het Westen naar het Oosten niet zonder gevolgen voor de toekomst van de Europese vastgoedmarkten.

Oost-Europa

Querton wees erop dat de index van 2004 aanvankelijk 317 punten bedroeg, maar dat die onder invloed van de introductie van nieuwe markten in Oost-Europa werd verbeterd naar 315. Dat de index op peil bleef, heeft alles te maken met de capaciteit van de Europese markten om zichzelf te reguleren, verklaarde hij. Vandaar ook dat de leegstandsratio op de belangrijkste markten op 9,7 procent bleef. Bovendien daalt de productie van nieuwe gebouwen dit jaar met 25 procent ten opzichte van het gemiddelde van de vorige vijf jaar.

Querton herinnerde eraan dat sinds 1980, toen de index werd geïntroduceerd, de huurprijzen gemiddeld met 4,8 procent per jaar zijn toegenomen.

De meest opvallende stad in de kantoorindex is Dublin. De huurprijs in de beste gebouwen kent in de Ierse hoofdstad de belangrijkste toename in Europa (12,5 procent). Dat was het gevolg van verschillende 'sale and lease back'-operaties. In Brussel werd een huurprijsdaling met 3,4 procent opgetekend. De economische conjunctuur en de hoge leegstand (12,5 procent) trokken de gemiddelde huurprijs omlaag.

WB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud