Advertentie
Advertentie

KAO verzekeringen met een jaar verlengd

(belga) - In het paritair komitee voor de verzekeringen (zo'n kleine 30.000 bedienden) zijn de bediendenbonden en werkgevers het uiteindelijk, na moeizame besprekingen, eens geworden om de KAO 1991-92 met één jaar te verlengen. De onderhandelingen over een nieuwe KAO over 1993-94 vlotten aanvankelijk niet erg. De werkgevers bleven erbij dat er niet kon ingegaan worden op de vakbondseisen tot weddeverhoging en werktijdverkorting. Daartoe werd gewezen op de sterk toegenomen konkurrentie na de openstelling van de Europese grenzen.