KAO voor De Lijn bijna rond

(tijd) - Het ACOD, het CCOD en de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn zijn het eens met een ontwerp-KAO. Voor de 4.800 werknemers zal de arbeidsovereenkomst van kracht worden zodra ook de Vlaamse regering haar fiat heeft gegeven. Deze goedkeuring wordt waarschijnlijk een formaliteit aangezien de loonlast met niet meer dan 2 procent werd verzwaard. De KAO zal gespreid over '92 en '93 een loonsverhoging van 16 frank en een weddeverhoging van 2.700 frank toekennen. Verder wordt de carensdag afgeschaft en het educatief verlof voor ambtenaren en het brugpensioen ingevoerd. De maaltijdchecks worden geïndexeerd.