Kapaciteit aan waterzuivering en afvalverbranding is labiel

Overheidsinmenging blijft cruciaal bij groei van Vlaamse milieumarkt