Advertentie
Advertentie

Kapitaalbuffer internationale banken daalt voor het eerst in tien jaar

(tijd) - De kapitaalbuffer van 's werelds 1.000 grootste banken daalde in 1997 lichtjes. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Britse financiële maandblad The Banker. HSBC Holding blijft de wereldranglijst aanvoeren met een 'kernkapitaal' van 27,39 miljard dollar. De studie openbaart voorts dat er ruimte blijft voor een winstverbetering voor de Europese banken. The Banker merkt op dat de jongste megafusies de wereldrangschikking vorig jaar aanzienlijk zal beïnvloeden.Jaarlijks maakt het Britse maandblad The Banker een rangschikking op van 's werelds 1.000 grootste banken volgens de zogenaamde 'Tier 1' (aandelenkapitaal, gereserveerde winst en reserves) of het kernkapitaal. Voorts legt het tijdschrift de loep over de winsten voor belastingen en het balanstotaal. Opmerkelijk is dat voor het eerst sinds de invoering van de CAD-regels van het Baselcomité het kernkapitaal van de grote banken is gedaald. Het 'Tier 1' van de 1.000 grootste banken verminderde tot 1.488 miljard dollar begin 1998 tegenover 1.496 miljard dollar het voorafgaande jaar. De solvabiliteitsratio, die het kernkapitaal uitdrukt als een procent van het balanstotaal, viel in 1997 terug tot 4,48 procent tegenover 4,57 procent in 1996. De lichte daling lijkt het einde in te luiden van een periode waarin de banken hun kapitaalbasis verstevigden.