Advertentie
Advertentie

KAPITAALMARK - TABEL

GELDEN OPGENOMEN OP DE INTERNATIONALE KAPITAALMARKTEN(in miljarden VS- dollar) 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Totaal 228,8 279,0 321,4 307,4 372,4 358,9 Waarvan : euro-obligaties (a) 81,4 136,5 187,7 140,5 178,9 212,0 andere obligaties (b) 30,1 32,5 40,4 40,3 50,8 42,0 internationale bankleningen (c) 62,0 61,1 63,3 95,4 126,1 98,1 uitgifte-faciliteiten (d) 55,3 48,9 30,0 31,2 16,6 6,8 p.m. uitgifteprogramma's (e) 23,2 67,6 71,0 76,6 37,7 (*) (a) Euro- obligaties zijn obligaties die, via een internationaal syndikaat van financiële instellingen, gelijktijdig op twee of meer markten geplaatst worden, en die uitgedrukt zijn in een munt die niet noodzakelijk de munt van het land van oorsprong van de emittent is.(b) Betreft hoofdzakelijk buitenlandse obligaties. Deze obligaties zijn uitgedrukt in de munt en geplaatst op de markt van een land dat niet het land van oorsprong van de emittent is.(c) Inclusief consortiale leningen op een lokale markt toegestaan aan niet-ingezeten debiteuren.(d) NIF's (note issuance facilities) en andere vormen van uitgiftefaciliteiten van middellange duur, waarbij de overname van de uit te geven korte-termijnschuldtitels gegarandeerd wordt.(e) ECP (Euro commercial paper), Euro-MTN (medium term notes) en andere uitgifteprogramma's van middellange duur zonder gegarandeerde plaatsing van de uit te geven schuldtitels.(*) 8 maandenBron : Weekberichten KB.