Advertentie
Advertentie

Kapitaaluitvoer komt opnieuw op gang

Het kapitaalverkeer van de privé-sektor, dat in het begin van vorig jaar nog overschotten te zien gaf, heeft in het derde kwartaal van 1987 een tekort te zien gegeven, zo kan worden afgeleid uit de jongste voorlopige gegevens over de betalingsbalans. Er was in het derde kwartaal een kapitaaluitvoer van 67 miljard, wat een kentering betekent tegenover de eerste helft van het jaar, want over negen maanden was er in totaal een kapitaalinvoer van 28,1 miljard. Wel blijft het cijfer over negen maanden nog gunstiger dan vorig jaar in die periode, want toen was er een netto-kapitaaluitvoer van 118,8 miljard fr.