Kapitaalverhoging bij Discontokantoor

(tijd) - Het Discontokantoor van België, een volle dochter van het Gemeentekrediet, heeft via een reeks kapitaalverhogingen haar maatschappelijk kapitaal van 2 miljoen frank op 100 miljoen frank gebracht. Het Discontokantoor bracht onder meer een onroerend goed uit Roeselare in. De volledige kapitaalverhoging werd onderschreven door het Gemeentekrediet van België. Het Discontokantoor van België (voorheen gevestigd in Luik) voert alle hypotecaire verrichtingen uit voor het Gemeentekrediet. Als de herstrukturering van de openbare kredietsektor ooit haar beslag vindt, dan zou een doorgedreven samenwerking tussen het Centraal Bureau voor Hypotecair Krediet en het Discontokantoor mogelijk zijn, zo stelde de Gemeentekrediet-top al eerder.