Kapitaalverhoging IMF in gevaar

WASHINGTON (reuter) - De wens van de Sovjetunie om volwaardig lid te worden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan de geplande kapitaalverhoging van het IMF wel eens in het gedrang brengen. De Amerikaanse regering heeft voor 12 miljard dollar ingeschreven op de kapitaalverhoging met 60 miljard dollar van het IMF. Wel moet het Amerikaanse parlement hiervoor nog het licht op groen zitten. Maar steeds meer afgevaardigden stellen openlijk de vraag waarom de VS een kapitaalinjektie zouden geven aan het IMF als de geld toch hoogstwaarschijnlijk naar de Sovjetunie gaat. Vooral in het Huis van Afgevaardigden zou er wel eens sterke weerstand kunnen ontstaan.