Kapitaalverhoging Mediobanca

MILAAN (reuter) - Het bestuur van de Italiaanse bank Mediobanca heeft besloten om het kapitaal te verhogen van 204 miljard naar 340 miljard lire. Dat zal gebeuren via de uitgifte van 68 miljoen nieuwe aandelen die vrij aan de aandeelhouders worden aangeboden voor 10.000 lire en á rato van één nieuw aandeel voor drie oude. De definitieve goedkeuring van het besluit door de aandeelhouders wordt verwacht op 28 oktober. Op die dag zal de vergadering ook uitspraak doen over twee obligatie-uitgiftes.