Kapitaalverhoging NPM gedeeltelijk sukses

(tijd) - Het aanbod tot verkoop bij openbare inschrijving van 2.765.570 nieuwe aandelen van Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) werd een gedeeltelijk sukses. Een beperkte rondvraag leerde ons dat ongeveer 70 procent van de aangeboden aandelen door de aandeelhouders opgenomen werd. Dit impliceert dat Fibelpar na de kapitaalverhoging een belang van 52 á 53 procent in NPM zal hebben, indien de groep zoals verwacht intekent op alle niet onderschreven aandelen. Tussen 19 maart en 4 april konden de bestaande aandeelhouders van NPM op de nieuwe aandelen intekenen tegen een emissieprijs van 2.000 frank vermeerderd met de beurstaks van 3,5 procent en 35 frank interkalaire interesten. Ondanks het gegeven dat de aandelenkoers van NPM recent op de Brusselse termijnmarkt steevast onder 2.015 frank bleef, tekenden de aandeelhouders toch nog in op ongeveer zeventig procent van de aangeboden aandelen. Dit wijst erop dat tezamen met Groep Fibelpar ook de meeste institutionele aandeelhouders van NPM ingingen op het aanbod tot verkoop. Het publiek lijkt anderzijds slechts in beperkte mate de kapitaalverhoging te hebben onderschreven. Indien Fibelpar nu zoals verwacht alle niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten verwerft, zal de groep uiteindelijk haar totale participatie in NPM boven 50 procent brengen.