Kapitaalverkeer BLEU evolueerde gunstig tijdens jaarbegin

(tijd) - De Belgische lopende rekening sloot in januari-februari met een deficit van 12 miljard frank. Een negatieve lopende rekening is een uitzonderlijk fenomeen de jongste jaren, maar de Nationale Bank stelt in een mededeling dat de eerste cijfers voor maart reeds wijzen op een duidelijk herstel van de lopende rekening. Positief is wel dat door een gunstige ontwikkeling van de kapitaalbalans, het gemiddelde deficit van de betalingsbalans sterk is afgenomen.