Kapitaalverkeer BLEU verslechtert

BRUSSEL (tijd) - Het overschot op de betalingsbalans van de BLEU is tijdens het eerste halfjaar flink gedaald omdat het kapitaalverkeer verslechterde. De grotere kapitaaluitvoer verbergt echter een betere struktuur, aldus goeverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank. Inmiddels hebben ingezetenen de repatriëring van langlopende financiële activa stopgezet. Het groot lopend overschot blijft een positief kenmerk van de betalingsbalans.