Advertentie
Advertentie

Kapitalisatie krijgt kans in ambtenarenpensioen

BRUSSEL (tijd) - 'Een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is dat van de Nederlandse ambtenaren. Het is niet uitgesloten dat het kapitalisatieprincipe op tafel komt bij de hervorming van de overheidspensioenen in België. Al maakt de toestand van de overheidsfinanciën dat echter niet makkelijk.' Dat stelt Etienne de Callatay, de adjunct-kabinetschef van premier Dehaene.De uitspraken van De Callatay - die midden vorig jaar, toen nog als onderzoeker bij het IMF, de kranten haalde met sombere prognoses over de toekomst van de wettelijke pensioenen in België - zijn niet onbelangrijk. De regering is van plan om nog voor eind april (wanneer de kaderwet op de sociale zekerheid afloopt) en ten laatste voor eind augustus (wanneer de EMU-kaderwet afloopt) in te grijpen in de ambtenarenpensioenen. Al is het intussen wel duidelijk dat het in een eerste fase om een beperkte, 'symbolische' hervorming zal gaan.