Kapitein verlaat als laatste zinkend KP-schip

(tijd) - In de maalstroom van "revolutionaire' ontwikkelingen in de Sovjetunie is het besluit van Mikhail Gorbatsjov om af te treden als leider van de Kommunistische Partij wellicht de belangrijkste. De sovjetpresident verliest er een belangrijke machtsbasis mee, terwijl de KP haar ijzeren greep op de maatschappij moet lossen, die ze ook na de intrede van glasnost en perestrojka min of meer kon handhaven.