Kardinaal Danneels niet verantwoordelijk voor daden pedofiele priester

(belga/tijd) - De 12de kamer van het Brusselse hof van beroep vindt dat kardinaal Godfried Danneels en hulpbisschop Paul Lanneau niet burgerlijk aansprakelijk zijn voor de daden van priester André Vanderlijn. Het hof van beroep bevestigde wel het vonnis van de correctionele rechtbank die de pastoor van Sint-Gillis schuldig achtte aan verkrachting, en aanranding op de eerbaarheid van verscheidene minderjarige jongens. De correctionele rechtbank veroordeelde hem tot zes jaar cel.Wel hield het hof bij het bepalen en bevestigen van de straf rekening met de welwillendheid van beklaagde om de ernst van zijn toestand onder ogen te willen zien en een psychotherapie te volgen. Maar anderzijds wees het hof erop dat het misschien erg zware gevangenisregime dat beklaagde ten deel is gevallen toch niet helemaal kan opwegen tegen de bijzondere ernst van de feiten die door beklaagde werden gepleegd.