Advertentie
Advertentie

Karel van Miert, voormalig Europees commissielid, over de Generale Maa

tschappijDe Société Générale is lange tijd een staat in de staat geweest. Ik herinner me nog een dramatisch moment tijdens de regeringsonderhandelingen. Willockx had zich als jonge hond laten ontvallen dat het zo stilaan tijd werd om ook eens wat belastingen te heffen op de winsten van Electrabel. Gevolg: binnen de kortste keren zat aan de onderhandelingstafel een mannetje van Electrabel naast formateur Vanden Boeynants. Dat ging zelfs André Cools, toch een man die van geen kleintje vervaard was, te ver. Cools heeft die Electrabel-jongen letterlijk buitengegooid. En dan moet je weten dat Electrabel sowieso al gebruik kon maken van stevige handlangers in een aantal partijen. Hoe dan ook, een belastingheffing op Electrabel kon niet. Het kroonjuweel van de Generale liet zich niet dwingen. Pas jaren later en dan nog heel voorzichtig heeft dat bedrijf zich gevoegd naar het algemeen geldende fiscale regime voor ondernemingen. HumoLeo de Haes, columnist, over hedendaagse beeldende kunstHoge of lage cultuur? Het doet er in de beeldende kunst nauwelijks toe. De grenzen zijn vervaagd of (intellectualistisch gezegd) verlegd. Zelfs een heikneuter merkt dat veel uitingen van hedendaagse kunst kunstjes zijn geworden, op het triviale af. Niet dat dat niet mag, het scabreuze is van alle tijden. (...) Gelooft er werkelijk iemand dat je van de Cloaca (of de Mosselpotten van Broodthaers) geestelijk weerbaarder wordt, zoals elke minister van Cultuur niet kan nalaten te benadrukken als hij het over kunst heeft? De laatste maanden is er zwaar met het moralistische vingertje uitgehaald naar Big Brother, de ideale zenmachine voor zon anderhalf miljoen tv-kijkers. Maar over de hang naar het smakeloze, het oversekste of het opgefokte individualisme in de eigen speeltuin hoor je geen enkele ethicus. Kunst is kunst is kunst. Wim Delvoye windt er in NRC Handelsblad nochtans geen doekjes om: Ik verkoop stront, omdat er vraag naar is. Wie ben ik dat ik de kunstenaar zou tegenspreken? De MorgenAnton Zijderveld, columnist, over valse nieuwigheden in de maatschappijHet valt op hoe de meesten van onze tijdgenoten kortzichtig zijn, wanneer ze kond doen van de spectaculaire vernieuwingen en veranderingen die onze tijd ten toon zou spreiden. Daarbij strooien ze meestal met het grootste gemak met termen als revolutie en het einde van ... Naar mijn mening komt dit omdat we steeds a-historischer zijn geworden. We zijn in ons denken zo progressief, zo afkerig van traditie en verleden, dat we menen dat alles wat om ons heen en in ons gemoed en verstand gebeurt nieuw, nie dagewesen is. (...) We worden overstroomd door losse informatie die we vervolgens uitroepen tot Kennis en hebben niet door hoe kortzichtig dit alles is. Losse op het internet gevonden of door de media verspreide info is natuurlijk geen kennis, want kennis is de door begrippen en theorieën geselecteerde en tot een betekenisvolle samenhang geformeerde informatie. Het Financieele Dagblad